Paragraf Örnekleri

Paragraf Örnekleri

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz, Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetin dayanağı, Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (K. Atatürk)

Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize; görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. (K. Atatürk)

 

Bizi ezelden ebede kadar bir millet hâlinde koruyan,birbirimize bağlayan bu Türkçe’dir. Bu bağ öyle metin bir bağdır ki,vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz;hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı tutar. Türkçe’nin çekilmediği yerler vatandır;ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçe’dir.   ( YAHYA KEMAL BEYATLI)

 

Lisanımız pek güzel bir lisandır. Söylediğimiz gibi yazsak ve o şive ve kaide dairesi içinde düzeltilme ve ilerlemesine çalışsak,lisanın güzelliğine uygun mükemmel bir edebiyata malik olacağımıza şüphe yoktur.  .( Şemsettin Sami)

 

Benim için dünyada en büyük mevki ve mükafat milletin bir ferdi olarak yaşamaktır. Eğer Cenab-ı Hak beni bunda muvaffak etmişse, şükür ve hamdler ederim. Bugün olduğu gibi ömrümün nihayetine kadar milletin hizmetinde olmakla iftihar edeceğim.

                                       Atatürk (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 129)

 

Bir milleti, düştüğü herhangi bir felaketten kurtarmakta, bir milleti doğru yola yöneltmekte devlet adamlarının haiz olduğu büyük ehemmiyet inkar edilemez. Hatta diyebiliriz ki, bugünü görmek, milleti idare edenlerin iffet ve namusu, vatanperverane millî gayreti ve bilhassa kişisel menfaatlerinden uzaklaşmaları sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bugün eriştiğimiz nokta, hakiki kurtuluş noktası değildir. Bu fikrimi izah edeyim: Bir milletin felakete uğraması demek, o milletin hasta, hastalıklı olması demektir. Bu sebeple kurtuluş, toplumdaki hastalığı tedavi etmekle elde edilir. Hastalığın tedavisi ilmî ve fennî bir tarzda olursa iyileşir. Yoksa tersine hastalık devam edip gider ve tedavisi imkansız bir hale gelir. Bir toplumun hastalığı ne olabilir? Milleti millet yapan , ilerletip yükselten kuvvetler vardır: Fikir kuvvetleri ve sosyal kuvvetler...

Fikirler manasız, mantıksız , boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır. Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar...

                                                                             Atatürk

 

Arkadaşlarımız ve milletin bütün efradı gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise de bu çalışmada icraat kuvveti ve muvaffakiyet varsa bunu şahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün milletin manevî şahsiyetine atfediniz. Ben milletin bu yüksek,manevî şahsiyeti içinde nâçiz fert olmakla bahtiyarım. Efendiler, millet bütünüyle manevî bir şahıs halinde ve bir birleşmiş kitle şeklinde belirdi ve bu yüce birliği muhafaza ederek ona düşman olanları ortadan kaldırdı.

                                                Atatürk (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s.161)

 

Bizim dinimiz en makul ve en tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır kison din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabıktır.

                                                Atatürk (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s.90)

 

Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, an’anat-ı milliyesine düşman olan bütün anasırlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

                                                Atatürk (Atatürk’ten Düşünceler, 1922,  s. 78.)

  

Bir ülkenin trafik düzeni, o toplumun insan ilişkilerini yansıtan önemli göstergelerden biridir. Trafik, araç kullanan kişilerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin tümünü ifade eder. Bir ülkedeki trafik düzenine bakarak, insanların  birbirlerine nasıl bir tavır içinde olduklarını gözlemleme olanağı vardır.  (Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu)

                                               *            *            *

İnsan da hayatın maddi bir tarafıdır .Peguy'u okumadın mı? O ne cümledir? Ateş gibi; fakirlik insanı güzelleştirir ve asilleştirir .Fakat sefalet hoyratlaştırır; ruhen sefil eder. insanda insanı öldürür. İnsanlık şerefi ancak muayyen bir refah içinde mümkündür .Çalışmaya imkan verecek bir refah! Taymıs kıyılarının refahından veya Amerikan istihsalinden bahsetmiyorum, tabii. Yapabildiğimiz kadar bir refah içinde cemiyet bugün ehemmiyet vermiyor göründüğü tanrılarına dönecektir; diyorum. Hayat, etrafında döneceği değerleri bulur , düşünce, etrafında yüzünü saadete çevirmiş bir cemaat görür .Cemiyette bazı boş .ferdi gayelerin yerine me’suliyet duygusu başlar . (Huzur, A. Hamdi Tanpınar)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !